Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
24 Ağustos 2012

Sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.
Genel şartlar için tıklayınız.