overlay

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

Sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Yönetmelik için tıklayınız.