Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
24 Ağustos 2012

Sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Yönetmelik için tıklayınız.