2008-16 Sayılı Genelge (Elektronik Belge Standartları Konulu)
07 Şubat 2018

Elektronik Belge Standartlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlemektedir.
Genelge için tıklayınız.