2005-7 Sayılı Genelge (Standart Dosya Planı Konulu)
07 Şubat 2018

Arşivleme işlemlerindeki standartlaşmaya ait usul ve esaslar düzenlemektedir.
Genelge Eki
Standart Dosya Planının  güncel halini  Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı  https://sgb.saglik.gov.tr/ adresinden edinebilirsiniz.
Genelge için tıklayınız.