T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elektronik Belge Yönetim Sistemi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

Güncelleme Tarihi: 24/08/2012

Sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Yönetmelik için tıklayınız.