T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elektronik Belge Yönetim Sistemi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncelleme Tarihi: 24/08/2012

Elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmelik için tıklayınız.