E-İmza Kullanımına Geçiş

Sayın Bakanımızın onayı ile 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren tüm Bakanlık Merkez Teşkilatında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin E-İmza aşamasına geçilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için
tıklayınız.